หน้าแรก ร้านของเรา การสั่งซื้อ บทความ คำถาม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

คุณภาพของเพชร 4C

คุณภาพของเพชร 4Cหลักการพื้นฐานที่ใช้พิจารณาคุณภาพของเพชร จะใช้หลัก 4 ประการ (4Cs) ประกอบด้วย 


1. Color   (สีของเพชร)
2. Clarity (ความบริสุทธิ์) 
3. Carat  (น้ำหนักเพชรเทียบเป็นกะรัต)
4. Cut     (รูปแบบและทรงการเจียระไน)

 

สี (Color)

สี (น้ำ) ของเพชร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. D E F                   (Colorless) ไร้สี

2. G H I J                (Near Colorless) เกือบไร้สี

3. K L M                 (Faint) มีสีจางๆ

4. N O P Q R           (Very Light) สีอ่อนมาก

5. S T U V W X Y Z  (Light) สีอ่อน

 

น้ำ100 = D

น้ำ  99 = E

น้ำ  98 = F

น้ำ  97 = G

น้ำ  96 = H

น้ำ  95 = I

น้ำ  94 = J

น้ำ  93 = K

น้ำ  92 = L

น้ำ  91 = M

น้ำ  90 = Nความบริสุทธิ์ สะอาด (Clarity)

การจัดระดับของความสะอาดของเพชรโดยสถาบันตรวจสอบคุณภาพเพชร จะใช้หลักเกณฑ์

ในการตรวจสอบโดยใช้แว่นขยายที่มีกำลังขยาย 10 เท่า (10X) เพื่อออกใบรับรองคุณภาพเพชร

ความสะอาดมาตราฐานคือ IF ส่วนความสะอาด FL นั้นหาได้ยากมาก

 

ความสะอาดของเพชร จำแนกได้ดังนี้

1.  FL                   (Flawless) สะอาด ไม่มีตำหนิใดๆเลย

2.  IF                   (Internal Flawless) สะอาด ไม่มีตำหนิภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อมองด้วยกล้องขยาย 10 เท่า

3.  VVS1 , VVS2  (Very Very Slightly Inclusion) มีตำหนิภายในน้อยมากๆ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

4.  VS1 , VS2      (Very Slightly Inclusion) มีตำหนิภายในน้อย มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

5.  SI1 , SI2        (Slightly Inclusion) มีตำหนิมาก มองเห็นได้ง่ายเมื่อใช้กล้องขยาย 10 เท่า

6.  I1 , I2 , I3     (Inclusion) มีตำหนิมาก มองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า

 กะรัต (Carat)

เพชรที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักต่อเม็ดมาก ราคาจะสูงกว่าเพชรที่มีขนาดเล็กน้ำหนักน้อย

กะรัต คือ หน่วยของน้ำหนักสำหรับชั่งเพชรพลอย น้ำหนัก 1 กะรัต แบ่งออกอีกเป็น 100 ส่วน  (100 สตางค์,ตังค์)

     

     1 กะรัต = 100 สตางค์

0.50 กะรัต =   50 สตางค์

0.05 กะรัต =     5 สตางค์

 

 


เหลี่ยม (Cut)

ทรงการเจียระไน เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เพชรเกิดประกาย ยิ่งเพชรมีเหลี่ยมทรงที่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ ก็จะเกิดการสะท้อนกลับของแสงมาที่หน้าเพชรเกิดประกายของเพชรมากขึ้น

ตามมาตราฐานสากลจะแบ่งระดับความสมบูรณ์ของเหลี่ยมเพชรไว้ดังนี้ คือ Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor

ถ้า Pavilion ลึกไป แสงจะทะลุออกด้านข้าง

ถ้า Pavilion ตื้นไป แสงจะทะลุออกด้านล่าง

ถ้า Pavilion ได้สัดส่วน แสงจะสะท้อนกลับขึ้นมาด้านหน้า

 

เปรียบเทียบเพชรน้ำหนักเท่ากัน แต่หน้ากว้างไม่เท่ากัน เนื่องจาก Pavilion แตกต่างกัน

เพชร 1 กะรัต ขนาด 6.7 มิล มี Pavilion ตื้นเกินไป ทำให้ได้หน้ากว้างขึ้น แต่เพชรจะไม่มีประกาย

เพชร 1 กะรัต ขนาด 6.5 มิล มี Pavilion ได้สัดส่วนพอดี ประกายเพชรสวยงาม

เพชร 1 กะรัต ขนาด 6.3 มิล มี Pavilion ลึกเกินไป ทำให้หน้ากว้างน้อย ประกายเพชรน้อย

 

  
  
view