หน้าแรก ร้านของเรา การสั่งซื้อ บทความ คำถาม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

การวัดขนาดแหวน

การวัดขนาดแหวน


การวัดขนาดแหวน มี 2 กรณี 


1. วัดรอบนิ้วที่ต้องการจะใส่แหวน (กรณีไม่ทราบว่านิ้วจะต้องใส่แหวนเบอร์อะไร)

วัดขนาดแหวนโดยใช้ลวดมัดถุงขนม หรือเชือกเส้นเล็กๆ พันรอบโคนนิ้วให้แน่นพอควร ทำตำหนิไว้ แล้วนำเชือกมาเทียบวัดกับไม้บรรทัด     ก็จะได้ความยาวเส้นรอบวงของนิ้วเป็นมิลลิเมตร(mm) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับตารางแหวนก็จะทราบขนาดของไซส์แหวน(เบอร์)


2. วัดขนาดแหวนจากแหวนที่มีอยู่เดิม (กรณีมีแหวนที่ใส่อยู่ขนาดพอดี)

สำหรับผู้ที่มีแหวนอยู่แล้ว อยากทราบว่าแหวนไซส์อะไร ก็สามารถวัดขนาดแหวนได้ โดยการนำ เวอร์เนีย หรือไม้บรรทัด                             มาวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง(mm) ที่ด้านในของวงแหวน แล้วมาเทียบกับตารางแหวน ก็จะทราบขนาดของไซส์แหวน(เบอร์) 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)

    เส้นรอบวง      (mm)

    ไซส์แหวน     (เบอร์)

13.1

41.2

41

13.4

42.1

42

13.7

43.0

43

14.0

44.0

44

14.3

44.9

45

14.6

45.9

46

15.0

47.1

47

15.3

48.0

48

15.6

49.0

49

16.0

50.2

50

16.3

51.2

51

16.5

51.8

52

17.0

53.4

53

17.2

54.0

54

17.5

55.0

55

17.8

55.9

56

18.0

56.5

57

18.5

58.1

58

18.8

59.0

59

19.0

59.7

60

19.4

61.0

61

19.7

61.9

62

20.0

62.8

63

20.4

64.1

64

20.7

65.0

65

21.0

65.9

66

21.3

66.9

67

21.6

67.5

68

21.9

68.8

69

22.2

69.7

70

 

 
  
view